Prawo cywilne

16306823_sPrawo cywilne jest tak szeroką materią, że w tym miejscu nie sposób wskazać zakresu naszego zainteresowania. Jedynie przykładowo wskazać może, że zajmujemy się:

  • dochodzeniem przed sądami zaległych płatności z tytułu m. in. czynszu najmu i dzierżawy, , płatności z faktur;
  •  dochodzeniem odszkodowań za szkody na osobie oraz szkody majątkowe będące następstwami między innymi błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej, skutków losowych;
  •  prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniami OC, AC, ubezpieczeniami mienia, ubezpieczeniami na życie;
  • kierowaniem spraw do egzekucji komorniczej;
  • prowadzeniem pozostałych sprawy o zapłatę;
  • prowadzeniem spraw o eksmisję;
  • prowadzeniem spraw o naruszenie dóbr osobistych;
  • prowadzeniem spraw majątkowych takich jak zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego byłych małżonków, rozliczenie konkubinatu;