Prawo karne

8748285_sNasza oferta skierowana jest głównie do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych, ale także do firm, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Wykonujemy czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów naszych Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Nasza praktyka w szczególności koncentruje się na sprawach z zakresu:

  • przestępstw będących przedmiotem postępowań przyspieszonych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
  • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
  • przestępstwa przeciwko wolności;
  • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
  • przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
  • przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych.

Zapewniamy, że nie boimy się nowych wyzwań.